'Weg Uit Wetteren'


Exact zeventig jaar lang en voor honderden voorstellingen waren wij met onze toneelvereniging kind aan huis in de Sint Theresia school te Overbeke Wetteren.  Met spijt in het hart moeten wij op vandaag op zoek naar een nieuwe thuis en nemen wij dankbaar afscheid van 'ons' zaaltje en 'onze' vertrouwde maar muffe kelder.  Zowel de scène als de technische voorzieningen zijn op!  Onder de huidige omstandigheden kunnen wij niet langer theater maken zoals het van ons wordt verwacht.  Bovendien mogen wij, gelukkig maar, steeds meer publiek welkom heten en wordt het zowat onmogelijk om iedereen een comfortabele zitplaats aan te bieden.  De nodige infrastructurele werken plegen en een degelijke tribune plaatsen voor ons publiek zijn onmogelijk gebleken.  De huidige directie wenst immers gedurende de schooldagen niet te moeten ondervinden dat er theater activiteiten doorgaan in de turnzaal.  Een standpunt dat wij zeker begrijpen, gezien ook de enorme groei en succes van de school.  Echter zonder ingrijpende aanpassingen en betere oplossingen om onze toeschouwers een zitje te bieden hebben wij geen verdere  positieve perspectieven betreffende ons gewezen heem.  Ervan overtuigd zijnde dat wij toch voor minstens één keer per jaar zouden kunnen gebruik maken van CC Nova waren wij naarstig op zoek gegaan voor een alternatieve locatie te Wetteren voor onze tweede en mogelijks derde productie.   Helaas keerden wij ook van een kale reis terug na de besprekingen die werden gevoerd met de directie van CC Nova.  Door een intern opgesteld reglement kunnen wij als Wetterse toneelvereniging niet langer dan 8 kalenderdagen gebruik maken van het culturele centrum en de voorzieningen.  Dit komt er dus op neer dat wij slechts één weekend  zouden kunnen opvoeren.  Onbespreekbaar en niet mogelijk voor ons om velerlei redenen.  Wij hekelen dit reglement en de gevolgen ervan en startten dan ook per onmiddellijk de dialoog met de gemeente en allen die ons zouden kunnen verder helpen in de zoektocht naar oplossingen voor onze problemen.  Onze problemen, maar ook die van de andere amateur-cultuurverenigingen die groot Wetteren rijk is. 

Momenteel zijn gesprekken aan de gang met verschillende betrokken partijen en belanghebbende verenigingen, de schepen van cultuur ( Dhr. Robbe De Wilde) en departementshoofd vrije tijd ( Dhr. Pieter Bracke).  Samen met deze mensen willen wij zeer graag onze schouders zetten onder een positief project voor groot Wetteren;  een gezellig en sfeervol amateur-cultuur centrum!   We zullen u zeker o.a. via deze weg op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en hopen stellig zo snel mogelijk naar Wetteren TERUG TE KEREN.

Maar we moesten verder en voorts.  Gezien er op eigen gemeente zo goed als geen geschikte locaties zijn om degelijk theater in te brengen zijn we op zoek moeten gaan in den 'vreemden'.  Er volgde een intense en niet evidente speurtocht.  Na enige ontgoochelingen dan toch een toplocatie gevonden in theater 'SCALA' te Gent.  Een fantastische zaal met tal van mogelijkheden en een schitterende en aangename tribune voor u, ons publiek.  Wij durven te hopen dat u ons zal volgen en zullen er alles aan doen om het u naar uw zin te maken in ons tijdelijke verblijf.  Ook voorzien wij op elke zaterdagavond opvoering gratis  heen en weer busvervoer naar theater Scala.  Een dure inspanning maar we willen de mensen die minder mobiel zijn of de verplaatsing niet zouden zien zitten hier graag tegemoet komen.  ( meer info op de 'huidige productie pagina') 

Wij danken u voor uw blijvende interesse, uw steun en uw opkomst.  Graag tot op één van onze voorstellingen. 

Steun onze queeste op zoek naar een nieuwe thuis

Naast uw blijvende opkomst kan u ons ook steunen door middel van onze sticker actie.

U maakt een mailtje naar stickervrankenvrij@hotmail.com met daarin uw adresgegevens.  Spoedig zal u deze easy removable ( laat geen lijmresten na ) sticker ontvangen.  U brengt deze aan op een goed zichtbare plaats ( venster, auto,...).

Mede door uw gekleefde sticker vestigen wij de aandacht op onze 'zaak'.  Bovendien maakt u kans op een "Golden Ticket" een levenslang gratis abonnement voor één persoon .     l